Informacja o danych osobowych kierowana do Użytkowników Serwisu PrzepisNa.pl

Niniejsze zasady dotyczą przetwarzania oraz ochrony danych osobowych dotyczących Użytkowników korzystających z Serwisu PrzepisNa.pl dostępnego pod adresem internetowym https://przepisna.pl (dalej „Serwis”), której Administratorem jest firma Paweł Sala z siedzibą w Szczecinie (71-495) ul. Florencka 2a, NIP: 9552017397

Paweł Sala szanuje prawo do prywatności Użytkowników Serwisu. W szczególności dba o ochronę ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne i legislacyjne zapobiegające ingerencji w prywatność Użytkowników przez osoby trzecie.
Nasze działania są ukierunkowane na zagwarantowanie Użytkownikowi poczucia pełnego bezpieczeństwa na poziomie odpowiednim do obowiązującego prawa, w tym:

 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – „RODO”);
 • Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 • Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Odnośniki do strony internetowych podmiotów trzecich
Informujemy, że w ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone zewnętrzne linki umożliwiające jego Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych, bądź też podczas korzystania z Serwisu w Państwa urządzeniu mogą być dodatkowo umieszczone pliki Cookies pochodzące od innych podmiotów w szczególności od Zaufanych Dostawców takich jak: Facebook, Instagram, Twitter, Google+, WordPress w celu umożliwienia Państwu skorzystania z funkcjonalności naszego Serwisu zintegrowanego z tymi serwisami.
Każdy z Dostawców określa zasady korzystania z plików Cookies w swojej polityce prywatności w związku z czym nie mamy wpływu na prowadzoną przez dostawców politykę prywatności oraz wykorzystywania plików Cookies.
Ze względów bezpieczeństwa zalecamy, aby przed skorzystaniem z zasobów oferowanych przez inne strony internetowe lub serwisy, każdy Użytkownik zapoznał się z dokumentem dotyczącym polityki prywatności oraz wykorzystywania plików Cookies, jeżeli zostały one udostępnione, a w razie ich braku skontaktował się z administratorem danej strony lub serwisu w celu uzyskania informacji w tym zakresie.

I. Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych i jak możesz się z nami skontaktować?

Administratorem danych dotyczących Użytkowników, gromadzonych z wykorzystaniem Serwisu jest: Paweł Sala z siedzibą w Szczecinie (71-495) ul. Florencka 2a, NIP: 9552017397

W razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego w zakładce KONTAKT lub z naszym administratorem danych osobowych drogą mailową: info@przepisna.pl

II. Jakie dane zbieramy na Twój temat?

Zapytania http

1. W zakresie korzystania z Serwisu przez Użytkownika, Administrator przechowuje zapytania http kierowane do serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL i dotyczą:

 • publicznego adresu IP urządzenia końcowego z którego nadeszło zapytanie;
 • nazwy stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwa;
 • czasu nadejścia zapytania;
 • pierwszego wiersza żądania http;
 • kodu odpowiedzi http;
 • liczby wysłanych przez serwer danych;
 • adresu URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (tzw. refer link) – przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez zewnętrzny odnośnik;
 • informacji o przeglądarce Użytkownika;
 • informacji o lokalizacji
 • informacji o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji za wyjątkiem informacji zawartych w plikach Cookies. Gromadzone informacje wykorzystywane są m.in do:

 • zarządzania Serwisem;
 • stwierdzenia ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa;
 • badania ruchu Użytkowników w ramach Serwisu oraz w celach statystycznych;
 • monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych Użytkowników, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych, kategorii, informacji na stronie etc. oraz zarządzanie Twoją aktywnością na stronie;
 • dostosowanie kategorii lub poszczególnych ofert w ustawieniach Serwisu lub ustawieniach usług podmiotów zewnętrznych na podstawie Twojej aktywności na stronie PrzepisNa.pl;
 • dopasowania reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami.

3. Informacje określone w pkt 1 w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi Użytkownika Serwisu i nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika z zastrzeżeniem wypadków, gdy w celu skorzystania z usług Serwisu istnieje konieczność, wnioskowania, rejestracji czy logowania.

4. Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika. Użytkownik powinien sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień.

III. Dane osobowe – zakres, cele, zasady udostępnienia, okres przetwarzania

Samo przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania przez Użytkownika jego danych osobowych.
Użytkownik w zakresie korzystania z funkcjonalności Serwisu może zostać poproszony o podanie dotyczących go danych osobowych w zakresie:

 • formularza kontaktowego i rejestracji: imię i nazwisko, adres email, miasto;
 • subskrypcji Newsletter: imię i nazwisko, adres email, miasto.
 • dostarczanych treści (takich jak zdjęcia, artykuły, komentarze, przepisy)

Podanie danych wskazanych w formularzu jest dobrowolne jednak bez ich podania może nie być możliwe korzystanie z Serwisu w zakresie funkcjonalności, które tego wymagają – informacje w tym zakresie zamieszczono w Regulaminie.
W zakresie zgody Użytkownika na przetwarzanie jego danych w celach marketingowych lub otrzymywania informacji handlowej zgoda ta może być w każdym momencie odwołana.
Gromadzone dane osobowe dotyczące Użytkownika mogą być wykorzystywane w następujących celach:

 • umożliwienia Użytkownikowi korzystania z funkcji Serwisu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b. RODO;
 • do komunikacji z Użytkownikiem w celach marketingowych i promocyjnych oraz wysyłki informacji handlowej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a. RODO;
 • tworzenie zestawień, analiz, statystyk na potrzeby wewnętrzne, obejmujących w szczególności raportowanie, badanie marketingowe, planowanie rozwój usług, prace rozwojowe w systemach, tworzenie modeli statystycznych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f. RODO

Dane Użytkownika będą przetwarzane i przechowywane przez czas niezbędny ze względu na cele ich przetwarzania. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia przez Nas obowiązków prawnych będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy oraz po jej upływie przez czas niezbędny do posprzedażowej obsługi, zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z umową.
W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody czas przetwarzania będzie zależny od czasu trwania zgody, tj. do czasu jej odwołania.

Serwis nie dokonuje automatycznego przetwarzania – profilowania w rozumieniu RODO polegającego na wykorzystaniu danych osobowych podanych przez Użytkownika do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy jej sytuacji ekonomicznej, osobistych preferencji, wiarygodności oraz zachowania Użytkownika.
W osiągnięciu wskazanych powyżej celów, przetwarzamy dane osobowe sami, a także na Twoje życzenie możemy przekazać Twoje dane wybranym przez Ciebie podmiotom z nami współpracującymi. Tak się dzieje na przykład, gdy chcesz skontaktować się z podmiotem, który zamieścił w Serwisie swoją ofertę.

Ponadto, z uwagi na techniczne rozwiązania, z których korzystamy, dostęp do danych Użytkowników mogą mieć zewnętrzne firmy świadczące dla PrzepisNa.pl w szczególności takie usługi jak hosting, utrzymanie serwerów czy utrzymanie baz danych.
Podmioty te są odbiorcami danych w rozumieniu RODO, będąc tak zwanymi podmiotami przetwarzającymi działającymi w imieniu i na polecenie PrzepisNa.pl

Serwis dba, aby podmioty te przechowywały dane w Unii Europejskiej lub w przypadku przechowywania ich poza Unią Europejską, aby dane te były odpowiednio zabezpieczone.
Serwis przekazuje również podmiotom zewnętrznym zanonimizowane ciasteczka (cookies) i inne zanonimizowane dane o Użytkownikach serwisu. Dane te nie pozwalają na odszyfrowanie aktywności konkretnego Użytkownika w Serwisie, ale pozwalają określić dane geograficzne, statystyczne i demograficzne Użytkowników. Przekazywanie tych danych ma na celu dostosowanie kierowanych do Użytkowników reklam i innych podobnych przekazów.

IV. Jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych?

Każdemu Użytkownikowi Serwisu przysługują prawa przyznane przez RODO. Tymi prawami są:

 1. Prawo dostępu do danych osobowych, które oznacza, że możesz zwrócić się do Firmy o potwierdzenie czy Serwis przetwarza Twoje dane. Ponadto, zgodnie z prawem dostępu masz prawo do uzyskania kopii Twoich danych, które przetwarza Serwis.
 2. Prawo do sprostowania danych osobowych, które oznacza, że możesz poprawić i zmienić dane osobowe, które stały się nieaktualne lub są nieprawidłowe.
 3. Prawo do bycia zapomnianym, które oznacza, że możesz wnosić, aby Serwis usunął Twoje dane osobowe. Prawo to można wykonać w szczególności w sytuacji, gdy cofniesz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, a Serwis nie ma innej podstawy do przetwarzania danych, albo dane osobowe, które zostały przez Ciebie przekazane staną się zbędne. Pomimo Twojego żądania bycia zapomnianym, w niektórych przypadkach nie usuniemy Twoich danych osobowych. Taka sytuacja może mieć miejsce w szczególności w przypadku obrony przed roszczeniami.
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania, które oznacza że masz prawo żądać, aby Paweł Sala zminimalizował wykorzystywanie Twoich danych. W takim przypadku uniemożliwimy Ci dostęp do Serwisu na czas potrzebny na rozpoznanie Twojego żądania.
 5. Prawo do przenoszenia danych, które oznacza, że masz prawo otrzymać dane osobowe, które nam dostarczyłeś. Na Twoje żądanie Paweł Sala dostarczy Ci kopię danych w formacie elektronicznym lub prześle do wybranego przez Ciebie podmiotu.
 6. Prawo sprzeciwu, w tym odnośnie profilowania, które oznacza, że masz prawnie uzasadniony interes, np. w związku z sugerowaniem Ci pewnych rozwiązań lub produktów. Wniesienie sprzeciwu będzie oznaczało, że zaprzestaniemy wykorzystania Twoich danych w tym celu.

Prawa te możesz wykonać kontaktując się z nami pod adresem email: info@przepisna.pl

V. Wykorzystanie plików Cookies

1. Serwis zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, korzysta z plików Cookies stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika.

Co to są cookies?
Cookies to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na dysku Użytkownika stron internetowych. Cookies pomagają administratorom stron internetowych w zarządzaniu tymi stronami oraz w poprawie jakości przetwarzania treści.

2. Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:

 • ułatwienia Użytkownikowi korzystania z Serwisu podczas jego przeglądania;
 • późniejszej identyfikacji Użytkownika w przypadku ponownego połączenia Serwisu z urządzenie na którym zostały zapisane;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do określonych preferencji Użytkowników oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb Użytkownika;

3. W ramach Serwisu możemy wykorzystywać następujące rodzaje plików Cookies:

 • Pliki cookies sesyjne – są to pliki, które są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki internetowej;
 • Pliki cookies trwałe – są to pliki, które przechowywane są w urządzeniu przez określony czas. Przechowywanie tych plików nie jest zależne od zamknięcia przeglądarki;
 • Pliki cookies własne – ustawiane przez serwis PrzepiNa.pl
 • Pliki cookies podmiotów trzecich – ustawiane przez inne Serwisu, np. Google Analytics

4. Zarządzanie plikami Cookies możliwe jest przez zmianę ustawień przeglądarki. Najczęściej zarządzanie plikami cookies jest możliwe z poziomu menu “Ustawienia”. W tym menu można dowiedzieć się, jak usunąć pliki Cookies, zablokować zapisywanie nowych plików Cookies czy ustawić powiadomienie o zapisywaniu nowego pliku Cookies.
5. Ograniczenia stosowania plików Cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
6. Pliki Cookies zamieszczane w urządzenie końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również do celów remarketingowych. Dzięki takim plikom możemy wyświetlać w innych Serwisach i na innych stronach internetowych reklamy naszego Serwisu. Te pliki Cookies wykorzystują między innymi historię odwiedzin naszych serwisów. Pliki te obejmują zarówno pliki Cookies własne, jak i pliki podmiotów trzecich.
7. Jeżeli Użytkownik nie chce otrzymywać plików Cookies, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Jednak wyłączenie obsługi plików Cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa lub utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach także uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

VI. Treści

Prosimy pamiętać, że treści udostępniane przez Użytkowników Firmy prowadzącej Serwis lub innym podmiotom mogą być m.in. rozpowszechniane i udostępniane ogółowi użytkowników Serwisu, również osobom niezalogowany.

VII. Kontakt

W celu uzyskania wszelkich informacji o procesie gromadzenia i przetwarzania danych przez Administratora Użytkownik może kierować na adres:

Paweł Sala
ul. Florencka 2a
71-495 Szczecin
salapawel@gmail.com